ประกาศห้องมอบตัว เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศห้องมอบตัว
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2566


บันทึกข้อมูลนักเรียน
นักเรียนที่มีชื่อมอบตัวทุกคนต้องเข้าบันทึกข้อมูล

 
ประกาศห้องมอบตัว
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2566


บันทึกข้อมูลนักเรียน
นักเรียนที่มีชื่อมอบตัวทุกคนต้องเข้าบันทึกข้อมูล

 
คู่มือการบันทึกข้อมูลนักเรียน Freshy66
 

ประกาศผลการสอบ และคะแนนสอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศผลการสอบ
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2566ประกาศคะแนนสอบ
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2566ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2566
ประกาศผลการสอบ
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2566ประกาศคะแนนสอบ
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2566ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2566